Obecné pojmy (kvíz č. 6)

Nejúčinnější metodou detoxikace je:Nejvhodnější je konzumovat vodu:Nejvyšší glykemický index má:Funkční potraviny jsou typické:Vhodné je konzumovat vodu z vodovodu:Proti volným radikálům působí:Probiotika jsou:Mezi funkční potraviny řadíme:Glykemický index potraviny znamená:Prebiotika označují: