Vegetariánství (kvíz č. 2)

Negativem živočišných bílkovin je:



Nejvíce vitamínu B12 získají vegani z:



Nevýhodou raw stravování je:



Hrách je termicky:



Laktoovovegetariáni nejedí:



Pozitivem rostlinných bílkovin je:



Rizikem veganského způsobu stravování je:



Nejvíce antinutričních látek obsahují:



Strava veganů vykazuje:



Největší množství bílkovin je obsaženo v: