Kurzy ATAC

Ing. Radka Sovšáková

Kurz Poradce pro výživu a suplementaci predčil moje očakávania. Obsahovo aj formou výuky je na veľmi vysokej úrovni a zároveň sa stanete súčasťou komunity, v ktorej budete mať oporu a podporu, ktorú hlavne na začiatku poradenskej praxe určite veľmi uvítate. Poradňa pre absolventov, kde Mgr. Jelínek odpovedá na všetky naše dotazy je nanezaplatenie. Je to ako mať online odborného mentora.
Na kurzoch Atac som tiež ocenila ich objektivitu a široký záber. Všetky informácie boli podané z rôznych uhlov pohľadu tak, aby sme si sami boli schopní vytvoriť vlastný názor. V dnešnom svete, v ktorom je každý odborník zástancom nejakého konkrétneho výživového smeru a zároveň odporcom všetkých ostatných je toto veľmi cenná schopnosť.

Činnost:

  • Individuálne výživové poradenstvo
  • Prednášky a workshopy v oblasti zdravého životného štýlu

Zpět na absolventy