Kurzy ATAC

Zuzana Marková

Už keď som si hľadala na internete kurz o výžive, zaujal ma kurz Poradcu
pre výživu a suplementáciu od spoločnosti ATAC, a to širokým rozsahom tém,
ktoré zahŕňali aj "alternatívne" pohľady na výživu. Od prvej lekcie som vedela, že som si vybrala dobre a tešila som sa na každý ďalší deň, čo nové sa dozviem. Hoci študijné témy boli odborné, prirodzeným spôsobom sa osvojovali. Veľmi tiež oceňujem osobné myšlienkové príspevky Mgr. Martina Jelínka k výžive, k individuálnemu a celostnému nazeraniu na človeka, ako aj ochotu komunikovať so študentmi a absolventmi kurzu a ďalej tak rozvíjať naše znalosti. Aj keď sa mi veľmi nechcelo učiť sa na priebežné testy:-), pri
príprave na záverečný test som to veľmi ocenila. Ďakujem aj touto cestou ešte raz za zaujímavú a intenzívnu etapu v mojom živote.

Zpět na absolventy