Síla myšlenky

To je velmi často kladená otázka ze strany zájemců o studium u nás. Důvod je vcelku pochopitelný - jsme vnímáni jako vzdělávací společnost v oblasti stravy a zdraví. Tématika práce s myslí, která u mnohých evokuje zdání ezoterična, nějak „nesedí“ do této koncepce.

Toto je velmi nešťastný a krátkozraký způsob uvažování. Každá lidská bytost vlastní tělo, které je ovládáno vědomou i podvědomou myslí. To, co se děje na úrovni naší mysli, se vždy nějakým způsobem odráží na chování fyzického těla. Nejen jako celku, ale i na úrovni jeho dílčích částí včetně jednotlivých buněk.

Z pozice této logiky je tedy zřejmé, že pokud se budeme učit postupně ovládat pochody v naší mysli, vždy tím ovlivníme chování našeho těla či jeho jednotlivých částí. V dnešní době se touto problematikou zabývá například vědní obor psychosomatika.

Protože vztahy mezi psychikou a zdravím probíráme v půlročním kurzu Poradce pro výživu, bylo by zbytečné se těmto oblastem věnovat i v Síle myšlenky. V kurzu se proto zabýváme prakticky použitelnými a současně i logicky uchopitelnými věcmi v oblasti práce s vlastní myslí.

Nejvíce jsou ve středu zájmu meditace.

U nich totiž většina začátečníků tápe hned v samotných základech – tedy jak se dostat do meditačního stavu, co tam dělat, či jak vůbec poznat, že skutečně meditujeme.

Další výzvou je takzvané programování mysli. Základem tohoto procesu je volba a používání správných afirmací a kontrola emocí, které neustále produkujeme.

Spousta lidí žije v domnění, že jejich život je řízen jejich vlastní racionalitou. Opak je ale skutečností – jsme ovládáni emocemi, které produkujeme vědomě i nevědomě. Naprostá většina populace si to navíc ani neuvědomuje. A jsou to právě emoce, které jako nositelé velmi silné energie vedou naše jednání určitým směrem:

  • Díky emocím jíme pouze potraviny, které nám chutnají (nikdo nebude jíst jídlo, o kterém ví, že je sice zdravé, ale přitom mu nechutná),
  • Emoce způsobují to, že si vybíráme životní partnery (vztahy a sňatky z rozumu jsou v dnešní době v civilizované společnosti velkou vzácností),
  • neustále hledáme zdroje zábavy – dovolené, večírky, společenské akce – kde se bavíme. To znamená, že produkujeme emoce, které nás nějakým způsobem naplňují.

Život prostě je o emocích. A pokud je naším cílem mít svůj život pod kontrolou, je potřeba se naučit, jak ovládat svoje emoce. Toto poznání je základem celého jednoměsíčního kurzu Síla myšlenky, kde se učíme jednotlivým technikám práce s myslí.

Jeho nástavbou je pak víkendový pobytový seminář se stejným názvem, kde rozvíjíme především praktickou stránku meditací (v rámci možností dané počasím vždy v přírodě) a práce s energiemi.

Pokud budete chtít hledat vztah mezi obsahem tohoto kurzu a způsobem stravování, existuje jeden zajímavý styčný bod:

Jakmile se naučíme techniky, kterými budeme mít pod kontrolou svoje emoce, zjistíme, že bude o to jednodušší měnit i způsob stravování. A to proto, že budeme schopní mnohem lépe porozumět chutím, které nás ovládají, a systematicky je přetvářet požadovaným směrem. Začíná to změnou v nákupních zvyklostech, končí v kuchyni přípravou nových receptů.

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzů

Co říkají o studiu naši absolventi

PhDr. Zdenka Haismanová

www.jimprozdravi.cz

Mgr. Kateřina Balcarová

Do kurzu jsem se přihlásila coby čerstvá veganka čerstvě těhotná. Očekávala jsem od kurzu, že mi dodá jistotu, že vše ve svém stravování dělám správně, dodá další podněty a podá mi celkový pohled na stravování (nejen veganské) a jeho vliv na zdraví člověka. Bylo mi moc líto, že jsem neměla možnost projít distančním kurzem a setkat se osobně s lektorem. Nakonec to vlastně ze vzdělávacího hlediska vůbec nevadilo, protože lektor se nám maximálně věnoval v on-line poradně, velmi rychle reagoval na maily a moc vítám současné webináře. Zatím se poradenství nevěnuji profesionálně, ale často radím kamarádům a známým. Spousta podnětů a znalostí z kurzu se ukazuje jako velmi užitečná. Ve svém okolí vnímám, že si lidé začínají uvědomovat souvislost zdraví a stravy a odborníky ve výživě budou vyhledávat nejen z důvodu hubnutí, ale především za účelem ovlivnění svého zdraví k lepšímu. A právě toto vnímám jako podstatu kurzu Poradce pro výživu a suplementaci pod vedením lektora Martina Jelínka.

Kateřina Budínská

Při výběru studia u pana Mgr. Martina Jelínka mě oslovila možnost studovat alternativní postupy stravování,jako je vegetariánství,veganství a principy tradiční čínské medicíny. Byla jsem mile překvapená přístupem a skvělou atmosférou při setkáních a jsem velice vděčná,že jsem si vybrala právě toto studium. Dostala jsem možnost podívat se na výživu z mnoha pohledů a bylo to pro mě velice přínosné.Tímto chci ještě jednou poděkovat a těším se na další spolupráci.

Další ohlasy absolventů

Vyberte si z našich kurzů

Zpět do sekce Vše o studiu