Kurzy ATAC

Látka nacházející se v každé živé buňce, umožňuje tělesný vývoj podle genetického kódu nebo podle matrice obsažené v jeho DNA. Ribonukleová kyselina přináší informace od DNA v buněčném jádru k ribozomům – místu, kde se tvoří bílkoviny. Zajištění přenosu informací pak zaručuje, že aminokyseliny – základní stavební kameny bílkovin – jsou správně uspořádány.

Zpět na slovník