Hodnocení obsahu a kvality zprávy nebo souboru výzkumu skupinou jednotlivců, kteří mají řadu odborných znalostí v určité oblasti.

Zpět na slovník