Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Pojem zahrnující všechny chemické i fyzikální pochody, které v těle probíhají. Metabolické pochody lze rozdělit do dvou kategorií? Reakce, které štěpí chemické komplexy na jednoduché látky a uvolňují tak energii (katabolismus) a reakce, které z jednodušších látek vytváří komplexy, které se ukládají v tkáních jako rezerva pro poskytování energie a růst tkání (anabolismus).

Zpět na slovník