Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Látky tvořené proteiny a lipidy, které umožňují transport tuků krevním řečištěm. Lipoproteidy s nízkou hustotou (low density lipoproteins – LDL) transportují cholesterol k tělesným buňkám, kde vytvářejí součást buněčné stěny. Hladina těchto lipoproteidů v krvi se může odrážet ve vysoké hladině cholesterolu, která zvyšuje riziko srdečních a cévních nemocí. Příčiny jejich vysoké hladiny mohou být dědičné nebo souvidejí se stravou. Lipoproteidy s vysokou hustotou (high density lipoproteins – HDL) odstraňují přebytek cholesterolu z tkání a odvádějí jej do jater, odkud je vylučován žlučí. Vysoká hladina HDL v krvi signalizuje nižší riziko srdečních onemocnění.

Zpět na slovník