Kurzy ATAC

Poskytnout dostatek kvalitních informací o navrhované léčbě, které pacientovi pomohou rozhodnout se, zda má pokračovat. Tyto informace musí být vyvážené, aktuální, podložené důkazy a musí být podávány způsobem, kterému pacient rozumí.

Zpět na slovník