Kurzy ATAC

deoxiribonukleová kyselina, nachází se ve všech živých buňkách a v některých virech, nositelka dědičné informace. (2) DNK ("DeoxyriboNukleová Kyselina") je dlouhá makromolekula, která má tvar dvojité šroubovice. Je to polymer (molekula s opakujícími se a vzájemně spojenými podobnými stavebními jednotkami) tvořená z podjednotek zvaných nukleotidy (které jsou tvořeny fosfátem, cukrem a bází). V DNA je cukrem deoxyribóza. Čtyři typy bází v DNA a jejich párové sekvence tvoří základ dědičné informace (genetického kódu) organizmu. Segmenty několika bází molekuly DNA tvoří gen/geny.

Zpět na slovník