Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Onemocnění mozku, které se řadí k pomalým virózám, přičemž příslušný virus nebyl detailněji popsán a za vyvolávajícího činitele jsou často považovány priony. Jde o vzácné onemocnění, které vede k demenci a k dalším těžkým poruchám nervové činnosti a končí během několika měsíců úmrtím. Vyskytuje se častěji ve vyšším středním věku a na rozdíl od kuru není geograficky vázána. Menší část výskytu onemocnění má genetický základ. Způsob přenosu není zcela prozkoumán. K přenosu může zřejmě dojít např. při léčbě růstovým hormonem z kadaverózních hypofýz. Studuje se možnost přenosu ze zvířat konzumací masa nakažených jedinců. Běžným stykem k přenosu infekce zřejmě nedochází. Onemocnění popsali němečtí neurologové: Hans-Gerhard Creutzfeldt (1885–1964) a Alfons Jakob (1884–1931).

Zpět na slovník