Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Základní jednotka živého organizmu, která je schopna se sama dělit a má vlastní metabolizmus. Buňka je od okolí oddělena buněčnou membránou, uvnitř ní je složitý systém organel (jádro, mitochondrie, ribozomy, endoplazmatické retikulum, Golgiho komplex aj.), obklopených cytoplazmou. Buňky vytvářejí tkáně a orgány, v nich jsou specializovány k plnění odlišných úkolů (viz diferenciace). - vaječná - nepohyblivá pohlavní samičí buňka sloužící k rozmnožování řas a mechorostů.

Zpět na slovník