Powered by Smartsupp
Kurzy ATAC

Název „BRCA“ je zkratkou pro „gen rakoviny prsu“. BRCA1 a BRCA2 jsou dva různé geny, u kterých bylo zjištěno, že ovlivňují pravděpodobnost vzniku rakoviny. Každý člověk má geny BRCA1 i BRCA2, které hrají zásadní roli při zachování neporušené DNA. Změny (mutace) způsobující ztrátu funkce jednoho z těchto genů jsou spojeny se zvýšeným rizikem rakoviny prsu a vaječníků. Mutace v BRCA2 jsou také spojeny s karcinomem prostaty a pankreatu, melanomem a sarkomy.

Zpět na slovník