(někdy též autoizopatie) je léčebná celostní metoda, která se vyvinula v rámci homeopatie. Má jít o působení homeopaticky (tedy převelmi silně) zředěných vlastních sekretů, nejčastěji slin, ale také moči, krve či výkalů, na osobu, která má být léčena. Nemá být náhradou konvenčních a odborných způsobů léčby ani jiných alternativních metod, ale jejich doplňkem. Terminologie a metodologie tohoto oboru není kompatibilní s terminologií konvenční západní vědy, ale navazuje na orientální terminologii, a proto se v běžném smyslu za vědu nepovažuje. Autopatie předpokládá, že zdraví i jeho poruchy mají původ v naší astrální (spirituální) oblasti, a že každý máme svou individuální vibrační strukturu.

Zpět na slovník