odumření. Postupné vyloučení organizmu nebo jeho části z činnosti, nezávisle na příčině.

Zpět na slovník