Dusíkaté sloučeniny přítomné v potravě. S dusitany obsaženými rovněž v potravě nebo v žaludku mohou vytvářet nitrosaminy, které bývají spojovány se vznikem rakoviny.

Zpět na slovník