Výroba aktivního uhlí z nepórových uhlíkatých materiálů. Při aktivaci vzniká mikrokrystalický uhlík a velké množství různě velkých pórů. Existují 2 hlavní výrobní postupy: Aktivace v plynné fázi (s vodní parou při teplotách 700 - 1000 °C působí částečná oxidace uhlíkatých látek. V surovině se tak vytváří požadovaná struktura pórů – vznikají tak jemně pórovité druhy aktivního uhlí) a chemická aktivace (na surovinu se působí dehydratačním činidlem - chlorid zinečnatý nebo kyselina fosforečná - a při zahřívání na 400 - 600 °C se aktivuje - vznikají širokopórové druhy aktivního uhlí).

Zpět na slovník