Víkendový seminář orientovaný na praktickou stránku práce s myslí. Tématem pobytu je naučit se pracovat s jednotlivými hladinami vědomí a tuto vlastnost aplikovat do praxe se zaměřením na vlastní zdraví. Speciálně se zaměříme na téma energie stravy, vody a práce s lidským biopolem.

Víkendový meditační seminář

Cíl semináře

Cílem víkendové akce je naučit se používat jednoduché techniky práce s vlastní myslí skrze meditace a používání správných afirmací. Existuje bezpočet různých meditačních technik a není možné říci, že jedna je lepší než druhá. Je potřeba je osobně vyzkoušet a rozhodnout se, zda vyhovuje či nikoli. Na třídenním pobytu se budeme učit základy – takové, které by měl znát a v každodenní praxi používat každý člověk. V podstatě se budeme znovu učit to, co jsme všichni jako malé děti uměli a přirozeně ovládali. Pouze s rozvojem mozku a mysli a vývoje naší osobnosti, kdy dochází k zastírání vědomí, na tuto jednoduchou a účinnou práci s mozkem a vlastním biopolem prostě zapomínáme.

Výsledkem bude znovuobnovená schopnost lépe ovládat svoje myšlenky i emoce, které řídí naše chování. Zlepšíme vnímání vlastních pocitů (intuici), což umožní snadnější cestu k vnitřní harmonii.

Zvláštní pozornost bude věnována energii stravy, kterou běžně konzumujeme, informačně-energetickému významu vody a možnostem vědomé práce s lidským biopolem.

Obsah semináře

 • Kdo jsem – sebepřijetí
 • Hladiny vědomí a práce s nimi
 • Síla myšlenky a slova
 • Techniky práce s emocemi
 • Význam barev v životě a jejich vliv na zdraví
 • Práce s lidským biopolem
 • Techniky sebeléčení
 • Energie stravy a vody
 • Meditace

Místo konání

Balónový hotel Radešín
Radešín 11, 592 55 Radešín (mapa)

Sraz účastníků: pátek 15:00 - 15:45 hod.
Ukončení: neděle 15:00 - 16:00 hod.

Strava: plná penze

Upozornění

Počet míst je omezen z důvodu ubytovacích kapacit a nezbytnosti individuálního přístupu lektora k jednotlivým účastníkům. Přednost tak dostanou dříve přihlášení s uhrazenou objednávkou.

Lektor semináře
Martin Jelínek

Výživový poradce, autor sedmi úspěšných knih. Zakladatel vzdělávací společnosti ATAC pořádající kurzy, která spojují moudra východních filozofií s poznatky moderní vědy. Jeho cílem je předávat celostní poznání v oblasti výživy a zdraví všem skupinám populace. Podílel se na pořadu České televize Pod pokličkou, je autorem výukového systému ZOF.

Víte, že...

 • ve vědomé části naší mysli můžeme vytvářet programy a pomocí jednoduchých technik je „posílat“ svému podvědomí, díky čemuž tak systematicky doslova programujeme svoji mysl?
 • v oblasti práce s mozkem je za hranici mezi vědomím a podvědomím považována tzv. Schumannova rezonance? Jedná se o frekvenci, se kterou je možné se snadno naučit pracovat a v meditacích tak zefektivnit práci s myslí?
 • barvy, které vizualizujeme ve svojí mysli, mají mnohem silnější léčebný vliv, než světlo používané z vnějších zdrojů?
 • moderní výzkumy prokazují, že biopole, které obklopuje každého člověka, je možné vědomě ovládat a používat jej například k léčení některých zdravotních potíží?

Ohlasy účastníků semináře:

Vřele doporučuji všem, kteří hledají odpovědi na otázky typu: Jsem tam, kde mám být? Co mohu udělat proto, aby byl můj život plný pohody, klidu a lásky? Na semináři pocítíte sílu myšlenky a osvojíte si dovednosti, které velmi obohatí Váš život a zcela jistě Vás posunou dopředu v osobním i profesním životě. Děkuji panu Jelínkovi za velmi poučné povídání, které mě inspirovalo k mnoha pozitivním změnám v mém životě. Těším se na pokračování...

Petra Pokorová DiS

Děkuji za jedinečný zážitek v podobě kurzu Síla myšlenky. Tento byl pro mě velkým přínosem v podobě uklidnění mysli a hlavně systematické práci na zcela základních principech, které si v běžném životě neuvědomujeme. Neuvěřitelně jasně podaná tak složitá tématika, jakou práce s naší myslí je, mě ukázala cestu pro klidnější život, který bych chtěla jako ostatní prožít ve zdraví a pohodě. Tento pobyt s lidmi naladěnými na stejných pocitech mě posunul v životě mnohem dál. Děkuji za to a budu se těšit na pokračování.

Leona Nevrlá

Vážený pane Jelínku, děkuji Vám za opakované krásné zážitky na víkendovém pobytu " Síla myšlenky ". Dozvěděla jsem se samé zajímavé a skutečně úžasné informace, a co hlavně - velmi srozumitelný výklad. Pane Jelínku, ukázal jste mi nový směr v mém životě. Nyní s Vámi absolvuji a ještě budu absolvovat více kurzů a po vstřebání všech velmi úžasných, komplexních informací, chci vše využiji v plánovaném podnikání. "Nejlepší učitel inspiruje"

Mirka Symůnková

Absolvováním kurzu Síla myšlenky se nám otevřely dveře k neomezeným možnostem našeho osobního života - zdraví, úspěchu a všeho pozitivního, co si jen můžeme představit a přát. Plně jsme prožili sílu pozitivního přístupu k životu a lépe pochopili smysl „bytí“. Děkujeme za vedení našich myšlenek a uvědomění si, jak velkou mají sílu. Kurz posunul náš život a jeho smysl o velký krok dopředu, těšíme se na pokračování!

Radka a Michal Tvrdíkovi

Informace prezentované na semináři „Síla myšlenky“ byly pro mne i mou sestru, která se společně se mnou víkendového pobytu zúčastnila, něco úplně nového. Vidět ji po kurzu "jako proměněnou", mi dokazuje, že pokud člověk chce prezentované techniky provádět, může doslova instantně změnit vnímání světa kolem sebe ve svůj prospěch. Z víkendu jsem si odvezla víc, než jsem očekávala. Mohu jen doporučit!

Marie Hloušková

Seminár hodnotím ako výborný. Pre mňa to bol prvý seminár podobného typu. Síce som sa snažil dopredu naštudovať hodne informácii z Internetu, a z niekoľkých kníh. Na seminári som sa dozvedel veľmi veľa nových informácii, dokonca veľa veci sme aj prakticky vyskúšali. Seminár je postavený systematicky, vychádzajúc od definície použitých pojmov, cez vysvetlenie podstatu vecí a ich súvislosti, až po ich praktické vyskúšanie. Mne hodne dalo, že jednotlivé informácie, ktoré som už mal k tejto téme, dal do logickej súvislosti a vytvoril ucelený systém. Okrem prednášajúceho, ktorého si veľmi vážim, chcem vyjadriť poďakovanie aj ostatným účastníkom (spolužiakom) za priateľské prostredie a nepodmienečnú lásku, ktorú som cítil z ich strany. Dúfam, že seminár bude mať aj pokračovanie, na ktoré sa už teraz teším.

Ing. Juraj Czigányi

Je to seminář pro práci s vlastním Já a posune vás přesně o takový kus, na jaký jste připraveni. Srozumitelná a snadno pochopitelná teorie se zde kloubí s velkým množstvím praktických cvičení, které dávají dobrý základ osobnímu rozvoji. Když k tomu přidáte dostatek času a prostoru na osobní otázky, opravdu dostanete maximum. Z celého srdce děkuji.

Petr Závodný

Kurz mi otevřel možnosti, jak poznat sama sebe a používat vlastní energii k regeneraci těla i mysli. Jako absolvent kurzu Poradce pro výživu jsem se dozvěděla v ucelené a přehledné formě, co mohu udělat k podpoře fungování výživy na moje tělo. Setkání s inspirativním lektorem i ostatními účastníky kurzu mě přesvědčilo, že se vyplatí vydat touto dlouhodobou a systematickou cestu. Těším se na léčení sebe i mých blízkých pomocí energie.

Irena Herová

Kurz Síla myšlenky mi výrazně poodhalil fungování mozku a především techniky důležité pro správné využití jeho plného potenciálu. Na základě poutavých a srozumitelnou formou řešených lekcí jsem pochopil, jak ovládat svůj vlastní mozek při různých každodenních situacích, jak tvořit vlastní realitu a dosáhnout tak ve svém životě tolik důležitého štěstí a zdraví. Po absolvování tohoto zcela výjimečného kurzu již vím, že nic není nemožné :)

Bc. Jiří Procházka

Kurz Síla myšlenky mi otevřel dveře v poznání svojí paměti a její neomezené kapacity. Naučila jsem se jednoduchým způsobem řídit myšlenky a používat je ke splnění svých snů. Rychlý a efektivní způsob vedení celého kurzu mi pomohl pochopit i složité fyzikální důkazy, změnil moji orientaci myšlení a tím i celý život. Principy mi pomáhají plně využít potenciál při svém vrcholovém sportu.

Kristýna Pořízková

"Síla myšlenky" přeměnila mé tušení o vlastní síle ve fascinující jistotu. Utvrdila mne v přesvědčení, že jsem schopna do detailu ovládat a utvářet svůj život ve všech oblastech, a to bez jakýchkoliv omezení. Naučila mne znovu snít! Odhalila a definovala nástroje a postupy, které máme každý od narození k dispozici, a pootevřela tak vrátka k umění je mistrovsky používat.

PhDr. Zdenka Haismanová

Tento kurz doporučuji bez výjimky všem. Tady dostanete do rukou klíč ke svému "štěstí", "osudu"... prostě k celému vašemu bytí. Uvědomíte si, že vy jste ten řidič a právě vy rozhodujete kde se ve svém životě nacházíte. I když jsem některé techniky a informace znala, lekce co jsme dostávali a konečný výsledek předčili mé očekávání. Běžte na to!

Kristýna Nová

Kurz Síla myšlenky byl pro mě velkým přínosem. Pochopila jsem, že kapacita a schopnosti mého mozku jsou neomezené. Naučil mě, jak ovlivnit své pocity, výsledky své práce a cíle, jak pracovat s negativní myšlenkou a emocí a tím si chránit své zdraví. Oceňuji profesionální zpracování kurzu po obsahové i technické stránce a konzultace lektora nad rámec kurzu. Nestydím se říct, že změnil můj každodenní život. A nejenom můj. Mám úsměv na duši. Pane Mgr. Martine Jelínku, děkuji Vám.

Květoslava Pilná

To co jsem za posledních 18 let přečetla z problematiky osobního rozvoje, zde bylo geniálně představeno v tomto jediném kurzu. Avšak velmi dobře strukturované, logicky uchopitelné, jednoduché pro pochopení a vlastní realizaci. Je to kurz pro člověka, který se rozhodl něco se svým životem udělat, uskutečnit v něm zásadní pozitivní změny a vytvořit si vědomí skutečné prosperity a osobního růstu. V osobnost lektora Mgr. Martina Jelínka jsem získala záruku skvělé spolupráce a osobního příkladu. Patří mu dík za to, co pro nás dělá.

Dr. Mgr. Zuzka Nemčíková

Velice oceňuji intenzivní formu studia v rámci kurzu "Síly myšlenky" a také jeho velmi přehlednou a snadno pochopitelnou formu. Jako největší přínos kurzu však v tuto chvíli vnímám to, že jsem si výrazně posunul hranice toho, co je možné. Zbývá už je aplikovat vše, co jsem se v kurzu naučil, aby se to stalo realitou ... :-)

Milan Poláček

Moc děkuji za úžasný kurz síla myšlenky. I přesto, že stejná témata studuji už několik let, přečetla jsem spoustu knížek na téma osobní rozvoj, pořád to byla jen teorie. Celý kurz je výcucem toho nejdůležitějšího, logicky seřazeno za sebou. Nejvíce jsem ocenila téma o emocích, které mě do této doby dost často ovládaly. Pravidelným posloucháním nahrávek jsem zjistila, že teorie se mění i v praxi... Zatím co já jsem se vše učila postupně zařazovat do života, vy jste mě názorně ukázal, že Vy to vše, co nás učíte, máte fakt zmáknuté. Se zatajeným dechem a s úžasem jsem sledovala na zdravotním stavu svého přítele, co umí Vaše SÍLA MYŠLENKY. Děkuji za Vše.

Martina Rubínová

Nikdy jsem nevěřila, jakou obrovskou sílu má vlastní myšlenka a energie s ní spojená. Po mých osobních zkušenostech a následně nových znalostech, které mi umožnil kurz "Síla myšlenky", jsem pochopila, že vše je opravdu možné. Je jen na nás, jak se naučíme příjímat své myšlenky a jak dále s nimi budeme pracovat. Slova jako " to nejde" nebo "to je nemožné" nás pak nemusí vůbec trápit. Jsem moc vděčná za tento kurz, který mi ukázal cestu k vysněnému životu plného úsměvů!

Iveta Švadlenová

Do kurzu „Síla myšlení“ jsem se přihlásil ze zvědavosti, co vůbec znamená pracovat se svým mozkem tak, aby pracoval on pro mě a ne naopak. Věděl jsem - jak od sebe tak od mých klientů - že se od správného myšlení odvíjí moje zdraví i má budoucnost. Naučil jsem se používat hlavu efektivněji, ale zároveň ji nechat i efektivně odpočinout. Možná to ani netušíte, ale v dnešní době moderních technologií zapomínáme mozek používat tak, aby nám sloužil. Naučíte se opět vrátit svoji mysl na scénu aktivního života. Jedno z mnoha důležitých poznání je: Všichni máme geniální mozek, pouze je potřeba naučit jej tak používat. A to díky srozumitelnosti tohoto kurzu je snadnější než kdykoliv před tím.

David Mondschein

Po absolvování kurzu "Síla myšlenky " kráčím po cestě uvědomění si vlastního bytí. Dostalo se mi cenných informací k pochopení, jak pracovat se svým mozkem, myšlenkami, emocemi a tím jednoduše být a snít v každodenním životě. Opustila jsem staré vzorce myšlení a také např. zažitá a nevhodná slovní spojení . Jsem to právě já, kdo může ovlivnit své zdraví a tvořit vlastní realitu. Již po krátké době jsem zaznamenala pozitivní přínos při výchově svých dětí. Za skvělou koncepci a vedení celým kurzem patří dík Mgr. M. Jelínkovi.

Monika Girášková

V oblasti pozitivního myšlení a vlivu myšlení jsem přečetla dost literatury,ale až tento kurz mi skutečně odhalil neskutečné možnosti, které v sobě mám a jak je využít. Po absolvování kurzu mnohem lépe dokáži pracovat se svým potenciálem a jsem i klidnější. Komunikace se synem je lepší a máme srdečnější vztah. Mám pocit, že mu mnohem lépe rozumím. Mohu od srdce doporučit.

JUDr. Martina Mikolajczyková

Kurz Síla myšlenky mi dal nový pohled na sebe i realitu v mém okolí. Teď vím, že se ve svém životě můžu vydat i jiným směrem, než jsem kráčel doposud. Pochopil jsem, jak funguje lidský mozek a konečně mám návod, jak systematicky pracovat na svém osobním rozvoji.

Zdeněk Pochyla

Zobrazit všechny ohlasy

Vložte svůj e-mail a my Vás upozorníme na konání dalšího turnusu tohoto kurzu:

Cena včetně DPH:

6 350 Kč

Termín zahájení:

Typ:Pobytový seminář
Rozsah kurzu:3 dny

V ceně získáte:

1 / Nabitý víkendový program pod přímým vedením Martina Jelínka.

2 / Ubytování a stravu na celý víkend.

3 / Certifikát o absolvování kurzu.

4 / Znalosti programování vlastní mysli.

5 / Základy léčebné metody práce s biopolem.

Proč zvolit kurz Martina Jelínka?

 • Praktický pohled na problematiku práce s myslí.
 • Stejný prostor u nás má teorie i praktické procvičování jednotlivých technik.
 • Zaměřujeme se na práci s emocemi a jejich vlivem na naše zdraví.
 • Součástí semináře jsou i základy léčebné metody, při které se naučíte pomocí vlastní mysli ovládat pohyby energie v lidském biopoli.

Přihláška do kurzu:

Víkendový meditační seminář

Počet účastníků:

Aktuální měna: CZK Přepnout na EUR

Cena vč. DPH: 6 350 Kč

Tento kurz je vyprodán