Ucelený pohled na raw stravování

Raw strava

Vitariánství je odnoží veganství, které se zaměřuje na konzumaci pouze a jenom tzv. „živých“ potravin. Tedy takových, které nejsou chemicky ani tepelně (většinou nad cca 40°C) upravené. Řečeno ještě jinak – vitariáni si zakládají na tom, aby jedli pouze syrovou stravu, resp. takovou, která obsahuje aktivní enzymy nezničené (nedenaturované) tepelně ani chemicky.

Tato filozofie se začala masově šířit po západním světě teprve nedávno a tomuto trendu podléhá stále větší počet lidí. Důkazem oblíbenosti jsou mj. i nově otevírané raw restaurace ve větších městech, což před několika málo lety bylo na našem konzervativním a typicky masožravém trhu prakticky nemyslitelné. V podstatě se s ohledem na tento „svěží“ trend ani není čemu divit, že je osvěta tak masová, protože nejčastěji používané argumenty vitariánů jsou poměrně logické a lákají ke změně dosavadního životního stylu s vidinou lepšího zdraví a především subjektivního cítění se.

Raw stravování

Podívejme se tedy zdravým selským rozumem na klady a zápory tohoto systému. Jak už zaznělo, vitariáni konzumují pouze syrové potraviny, případně tepelně upravované do 42°C, kdy od této teploty dochází k inaktivaci proteinové aktivity enzymů z důvodu denaturace bílkovin. Nejčastější tepelnou úpravou jsou proto šetrné formy sušení na slunci nebo při řízené teplotě v troubě či specializovaných sušácích. Pokud se tedy doslova „vrhneme“ na změnu svého životního stylu v tomto směru, začne být naše tělo ze dne na den dotováno nemalými dávkami živin – vitamínů, minerálů, enzymů, antioxidačních látek, fytochemikálií, vlákniny…

A v tomto okamžiku dochází k prvním (a současně často nemalým) reakcím organismu na tuto změnu, neboli se zapojuje do hry nekompromisní zákon příčiny a následku. Trávicí trakt není na takovou nálož (většinou enzymů a vlákniny) připraven a reaguje „podrážděním“ ve smyslu vzniku nadýmání, plynatosti, zvýšením četnosti stolice až vzniku průjmů. Většina těchto projevů je naštěstí pouze dočasná a postupně mizí s rostoucí adaptací těla na tento způsob stravování. Tady je potřeba si ale uvědomit, že u každého je tato doba silně odlišná. Někteří jedinci „přejdou“ na nový režim vcelku plynule, jiní s těmito problémy bojují i dlouhé měsíce.

Co se stane, jakmile toto přechodné mezidobí pomine?

Jednoznačně nejčastější a současně nejvýraznější projevy chování těla vychází z pocitu odlehčenosti (což je dáno pročištěním střev a následně pravidelnou a častou stolicí díky znásobení přísunu vlákniny). Navíc takový novopečený vitarián začne „trpět“ přebytkem energie, nižším stupněm doposud běžných projevů únavy a v mnoha případech i nižší potřebou spánku. A pokud se navíc jedná o člověka, který dlouhodobě trpěl některými civilizačními chorobami způsobenými nevhodným stravováním, jako mávnutím kouzelného proutku většina z nich velmi rychle mizí.

A to je přesně to, na čem je postavena tolik nadšená propagace této filozofie.

Raw stravování

Protože se snažím o ucelený pohled na věc, věnujme ještě chvíli pozornosti i nežádoucím projevům, se kterými se budeme setkávat a které ne vždy dokáže každý vyřešit.

Naprostá většina raw potravin má z pohledu východních kultur tzv. jin účinky. To znamená, že tyto potraviny disponují silnou uvolňující energií, která se současně projevuje osvěžujícímochlazujícím termickým účinkem. Při konzumaci takových potravin se (v uceleném pohledu na jejich vlastnosti a projevy na chování těla) zrychluje peristaltika střev, z hlediska detoxikace se uvolňují nezpracované produkty metabolismu i nežádoucí „toxiny“. Dochází tak k celkovému uvolnění energie z těla, což se projevuje už zmíněnými ochlazujícími dopady na tělo. Ve výsledku tak nemálo zájemců o dlouhodobý čistokrevný vitariánský styl začíná trpět syndromem studených končetin, na který západní medicína nahlíží jako na problém špatného metabolismu železa, o kterém mj. tvrdí, že jeho nejlepším zdrojem je maso.

Protože změna způsobu stravování bývá v praxi skutečně razantní, biochemie těla na ni reaguje i změnou hormonální regulace (mj. i kvůli zvýšení příjmu fytoestrogenů i fytosterolů). Nejvíce takto trpí ženy, které po určité době praktikování ryzího vitariánství přicházejí o menstruační cyklus. A to je věc, které je samozřejmě potřeba věnovat pozornost.

Na tomto místě určitě vyvstane otázka, jak je tedy možné, že existují vitariáni, u nichž se výše uváděné problémy buď nevyskytují, nebo se s nimi úspěšně vypořádali. V tomto okamžiku úvah je potřeba, aby do hry vstoupila i druhá „polovina“ naší bytosti, neboli stav vlastní mysli. Od ní se totiž (alespoň jak tvrdí psychosomatika) odvíjí chování celého těla. Nahlíženo z pohledu východních filozofií tak můžeme tvrdit, že pokud je například mysl dominantně jang a my tělo začneme krmit primárně jin potravinami, odvedeme bytost jako celek od pomyslné rovnováhy a začnou vznikat problémy. Proto obecně ženy, které jsou ve srovnání s muži nositelkami více jin energií, reagují zpočátku na raw stravování příznivěji, protože tento jídelníček zesiluje jejich přirozenost. O to rychleji ale u nich vznikají už zmiňované projevy syndromu studených končetin, které se pak obtížně řeší.

Jiný příklad – muži s dominantní jang energií při přechodu na raw stravu velmi rychle hubnou. Je to dáno nejenom násilnou změnou přirozenosti vnitřního energetického rozpoložení (tedy směrem k jin), ale fyziologicky také z důvodu nedostatku anabolizujících bílkovin potřebných pro udržení svalového metabolismu (tedy i rovnováhy v poměrech jin a jang).

Například toto je hlavní důvod, proč vitariánskou stravou (bez podpůrných doplňků v podobě proteinových koncentrátů) není možné nabrat svalovou hmotu (proto jsem celý experiment Cesta za vysněnou postavou prováděl na veganské stravě, která za určitých podmínek umožňuje dosáhnout příjmu bílkovin podporujících růst svalů).

Tady pozor – nechci tvrdit, že vitariánství je špatné, to v žádném případě. Pominu-li fakt, že čistě ze subjektivního hlediska jej mám na svém těle vyzkoušené, jsem obklopen příliš velkým počtem lidí, u kterých (objektivně) vidím, že při dodržování základních pravidel tělo i mysl fungují, jak mají. Bavíme se tedy o směru, který má smysl jak z hlediska filozofie, tak i dopadu na naše zdraví.

Jakáže pravidla to jsou?

Raw stravování
  1. Umět pracovat se svojí myslí, skrze kterou budeme mít většinu pochodů v těle pod vědomou kontrolou. Jedině tak jsme schopni zvládnout bez újmy na zdraví projevy organismu způsobené specifičností charakterových vlastností stravy.
  2. Naučit se volit a kombinovat raw potraviny tak, aby byly v rovnováze jin a jang energie. Pokud toto nezvládneme, nemáme šanci udržet v harmonii tělo i mysl. „Západní“ způsob tvorby jídelníčku postavený na počítání energie a poměrů živin toto bohužel nikdy neumožní.
  3. Zajistit dostatek plnohodnotných bílkovin (v tomto případě velká, ale naštěstí realizovatelná, výzva především pro sportovce, kteří mají obecně vyšší potřebu bílkovin). Většina vitariánů je proteinově deficitní. Negativní dopady tohoto stavu se bohužel mohou projevit až za dlouhé měsíce či řádově roky konzumace vitariánské stravy, proto většina raw nadšenců na toto pravidlo zpočátku příliš nereflektuje.
  4. Umět najít vhodné zdroje železa a vitamínu B12, o kterých se v chytré literatuře tvrdí, že vegani a vitariáni mají jejich největší deficit. I toto je zvládnutelné, velmi zajímavý potenciál nabízí kombinace klíčků (v syrové i sušené formě) a fermentovaných potravin.

Raw stravování

Pro člověka znalého a současně uvědomělého by tedy neměl být žádný problém držet se této jednoduché cesty. Vzniká ale otázka, kolik takových mezi námi je…

Přeji krásný den
Mgr. Martin Jelínek

Související: