Přijal jsem pozvání do Show Jana Krause

Intenzívní snaha vysvětlit populárnímu moderátorovi principy racionálního stravování se ne ve všech bodech setkala s pochopením...

Podívejte se na video