Kurz Poradce pro výživu rozšířen na 500 studijních hodin

V rámci průběžné snahy o zkvalitňování studia u nás jsme u kurzu Poradce pro výživu a suplementaci v on-line i distanční formě rozšířili hodinovou dotaci o téměř 100 hodin. Distanční kurz se z původních 410 rozšířil na 500 hodin, on-line z 380 na 484 hodin.

Rozšíření počtu studijních hodin spočívá v nové výukové hře ZOF, která je nyní součástí kurzu a slouží jako podpůrná pomůcka pro praktickou tvorbu jídelníčků v konkrétních modelových situacích.

Délka kurzů, počet lekcí i jejich rozsah zůstávají nezměněny.